Öğrenci Anketi


Sevgili Öğrencimiz,

 

Üniversitemizde kurum iç değerlendirme ve stratejik plan çalışmaları kapsamında,   mevcut durum hakkında öğrencilerimizin görüşlerini saptamak üzere, belirli aralıklarla aşağıda belirtilen soruların yer aldığı bir anket çalışması yapılmaktadır. Söz konusu anket ile bildireceğiniz görüşleriniz, Üniversitemizin yeni stratejik planının hazırlanmasında, proje ve etkinliklerin katılımcı bir anlayışla düzenlenmesinde dikkate alınacaktır.  Bu ankette vereceğiniz bilgiler sadece analizler için kullanılacaktır. Bunun dışında hiçbir şekilde kullanılmayacak ve tarafımızdan gizli tutulacaktır.  Değerli öğrencilerimizin görüşlerinin alınması amacıyla hazırlanan bu anketi samimiyetle cevaplandırmanızı diler, katkınız için teşekkür ederiz.           

                                                

      Ege Üniversitesi Rektörlüğü


Bu ankette 23 soru var.